Komatsu PC210LCi 10 1

Komatsu

(855) 747-4934 | (304) 204-6415 (Used Equipment)

Komatsu WA250-1 Rims

Komatsu WA250PT-5L Rims

Komatsu WA250-5 Rims

 

For Sale:

Komatsu WA250PT-5L Rims

MODEL: WA250PT-5L

USED

Price:  $2750.00

Contact for more information:  info@rish.com