Komatsu PC210LCi 10 1

Komatsu

(855) 747-4934 | (304) 204-6415 (Used Equipment)

Komatsu PC360LC-10 Stick

                                                                                          

Komatsu PC360LC-10 Stick

Komatsu PC360LC-10 stick

 Komatsu PC360LC-10 stickKomatsu PC360LC-10 stick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Sale: KOMATSU PC360LC-10 ARM

MODEL: FITS PC360LC-10

Used

Equipment Number:  EQ0000026

Price:  $17,250.00

For more information:  info@rish.com 

 

Komatsu WA250-1 Rims

Komatsu WA250PT-5L Rims

Komatsu WA250-5 Rims

 

For Sale:

Komatsu WA250PT-5L Rims

MODEL: WA250PT-5L

USED

Price:  $2750.00

Contact for more information:  info@rish.com

 

Komatsu WA480 Altrax Bucket

Altrax 8 cubic yard coal loading bucket for Komatsu WA480

Komatsu WA480 Altrax BucketKomatsu WA480 Altrax Bucket

Komatsu WA480 Altrax BucketKomatsu WA480 Altrax Bucket

For Sale:

KOMATSU WA480 ALTRAX 8 CUBIC YARD COAL BUCKET

EQ:  EQ000030

YEAR: 2003

MODEL: ALTRAX 8 YD3 COAL BUCKET FOR KOMATSU WA480 WHEEL LOADER

USED

S/N:  2456

Price:  $11,000.00

Contact for more information:  info@rish.com

 

Komatsu WA380-5 Bucket

Komatsu WA380-5 BucketKomatsu WA380-5 Bucket

Komatsu WA380-5 BucketKomatsu WA380-5 Bucket

For Sale:

KOMATSU WA380-5 3.8 CUYD BUCKET

EQ:  EQ0000009

MODEL: KOMATSU WA380-5 3.8 CUYD BUCKET

USED

S/N:  2423

Price:  $9,400.00

Contact for more information:  info@rish.com