Komatsu PC210LCi 10 1

Komatsu

(855) 747-4934 | (304) 204-6415 (Used Equipment)

KOMATSU WA600-1 OR -3 BUCKET

KOMATSU WA600-1 OR -3 BUCKETKOMATSU WA600-1 OR -3 BUCKET

 

For Sale:

KOMATSU WA600-1 OR -3 BUCKET APPROX 3 CU YD

EQ:  W00003

MODEL: KOMATSU WA600-1 OR -3

Price:  $6,000.00 as-is

Contact for more information:  info@rish.com