Komatsu PC210LCi 10 1

Komatsu

(855) 747-4934 | (304) 204-6415 (Used Equipment)

Komatsu WA600-1 or WA600-2 Altrax bucket

Komatsu WA600-1 OR WA600-3 Altrax Bucket

Komatsu WA600-1 or WA600-3 Altrax bucket 

Komatsu WA600-1 or WA600-2 Altrax bucketKomatsu WA600-1 or WA600-2 Altrax bucket

For Sale:

ALTRAX BUCKET FOR KOMATSU WA600-1 OR WA600-3

EQ0000011

YEAR: 2000

MODEL: KOMATSU WA600-1 OR WA600-2 8ydBUCKET

USED

2257

Price:  $14,500.00 obo

For more information contact us at:  info@rish.com